शासकीय भरती २०२३ | Government Jobs 2023

अ. क्र.विभागएकूण पदेनोकरी चे ठिकाणजाहिरात
स्टेट बँक ऑफ इंडिया PO भरती.२०००संपूर्ण भारतजाहिरात
आरोग्य सेवा पुणे मंडल भरती१६७१पुणेजाहिरात
बृहन्मुंबई महानगरपालिका कनिष्ठ लघुलेखक भरती २०२३मुंबईजाहिरात
दक्षिण कॅनरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या २७ जागा२७संपूर्ण महाराष्ट्रजाहिरात
टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई मध्ये नवीन ७१ जागांसाठी भरती जाहीर २०२३.७१मुंबईजाहिरात
CME – लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे भरतीपुणेजाहिरात
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पुणे भरती२८पुणेजाहिरात
वेस्टर्न कोलीफिल्ड लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या ८७५ पदांसाठी भरती११९१संपूर्ण भारतजाहिरात
पनवेल महानगरपालिका भरती २०२३३७७पनवेलजाहिरात
१०SSC मध्ये “कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) पदाची भरती.७५४७संपूर्ण भारतजाहिरात
११NSCL मध्ये नवीन ७१ जागांसाठी भरती जाहीर २०२३.७१संपूर्ण भारतजाहिरात
१२सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉरपोरेशन भरती २०२२१५३संपूर्ण भारतजाहिरात
१३MGNREGA सातारा मध्ये १०० जागांसाठी भरती.१००साताराजाहिरात
१४ नांदेड जिल्हा मध्ये “कोतवाल” संवर्गातील पद भरती.३१नांदेडजाहिरात
१५छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका मध्ये गट-क संवर्गातील विविध रिक्त पदांची भरती.११४छ.संभाजीनगरजाहिरात
१६स्टेट बँक ऑफ इंडिया भरती.६१६०संपूर्ण महाराष्ट्रजाहिरात
१७कर्मचारी निवड आयोगामार्फत भरती २०२३३०७संपूर्ण भारतजाहिरात
१८नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कालीकट भरती१५०संपूर्ण भारतजाहिरात
१९नॅशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भरती३६संपूर्ण भारतजाहिरात
२०पर्यटन मंत्रालय मुंबई मध्ये “उच्च श्रेणी लिपिक” पदांची भरतीमुंबईजाहिरात
२१नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण भरतीनागपूरजाहिरात
२२AYJNISHD मुंबई येथे विविध रिक्त पदांची भरतीमुंबईजाहिरात
२३पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी पुणे मध्ये विविध रिक्त पदांची भरती २०२३.पुणेजाहिरात
२४नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका मध्ये विविध रिक्त पदांची भरती२८नांदेडजाहिरात
२५खेड उपविभाग, रत्नागिरी मध्ये “पोलीस पाटील” पदांचा १०२ जागांसाठी भरती.१०२रत्नागिरीजाहिरात
२६नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मध्ये नवीन पदांची भरती सुरुनागपूरजाहिरात
२७पर्यटन मंत्रालय मुंबई मध्ये “उच्च श्रेणी लिपिक” पदांचा भरती जाहीरN/Aमुंबईजाहिरात
२८टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई मध्ये नवीन ७१ जागांसाठी भरती जाहीर७१मुंबईजाहिरात
२९नांदेड मध्ये “कोतवाल” संवर्गातील पद भरतीसाठी जाहीरात३१नांदेडजाहिरात
३०जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गोंदिया मध्ये “लेखापाल” पदाची भरतीगोंदियाजाहिरात
३१खनिज संशोधन संस्था लिमिटेड भरती५८नागपूरजाहिरात
३२CAG – कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भरती१७७३संपूर्ण भारतजाहिरात
३३महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये ८०२ पदांसाठी भरती८०२संपूर्ण महाराष्ट्रजाहिरात
३४राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र मध्ये नवीन ३४० जागांसाठी भरती३४०संपूर्ण महाराष्ट्रजाहिरात
३५तंत्रशिक्षण संचालनालय मुंबई मध्ये “लघुलेखक, लिपीक व इतर पदांचा” भरती४२मुंबईजाहिरात
३६ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान मध्ये “लेखापाल” पदाची भरतीचंद्रपूरजाहिरात
३७आरोग्य विभाग अकोला मंडळ मध्ये नवीन ८०६ जागांसाठी भरती८०६अकोलाजाहिरात
३८आरोग्य विभाग, मुंबई मंडळ मध्ये नवीन ८०४ जागांसाठी भरती८०४मुंबईजाहिरात
३९भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भरती २०२३४५संपूर्ण भारतजाहिरात
४०कर्मचारी निवड आयोगामार्फत स्टेनोग्राफर भरती २०२३१२०७संपूर्ण भारतजाहिरात
४१आरोग्य विभाग नाशिक मंडळ मध्ये नवीन १०३१ जागांसाठी भरती१०३१नाशिकजाहिरात
४२आरोग्‍य सेवा लातूर परिमंडळ मध्ये नवीन ४२८ जागांसाठी भरती४२८लातूरजाहिरात
४३भारतीय तटरक्षक दल मध्ये नवीन “असिस्टंट कमांडंट” पदाची भरती४६संपूर्ण भारतजाहिरात
४४महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी – अहमदनगर भरतीअहमदनगरजाहिरात
४५केंद्रीय वखार महामंडळ मुंबई मध्ये नवीन १५३ जागांसाठी भरती१५३मुंबईजाहिरात
४६कृषी विज्ञान केंद्र अहमदनगर मध्ये रिक्त पदांची भरती४७अहमदनगरजाहिरात
४७भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था पुणे अंतर्गत “प्रशासकीय सहायक” पदांची भरतीपुणेजाहिरात
४८भारतीय कृषी संशोधन संस्था अंतर्गत विविध पदांची भरतीसंपूर्ण भारतजाहिरात
४९एअरपोर्ट सर्विसेस मध्ये ९९८ रिक्त पदांची भरती९९८मुंबईजाहिरात
५०तंत्रशिक्षण संचालनालय मुंबई येथे विविध रिक्त पदांकरिता भरती४२मुंबईजाहिरात
५१महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई येथे विविध रिक्त पदांची भरतीमुंबईजाहिरात
५२राष्ट्रीय महिला आयोग अंतर्गत विविध रिक्त पदांची भरती१२संपूर्ण भारतजाहिरात

कृपया हि उपयुक्त माहिती गरजू व्यक्तींना पुढे पाठवा..

WhatsApp
Facebook
Telegram
Email
Navigating Excellence: The Best MBA Universities in India

The pursuit of a Master of Business Administration (MBA) is a transformative journey that requires the right environment, faculty, and resources. India, with its rich educational landscape, boasts numerous institutions known for their exceptional MBA programs. In this guide, we’ll navigate through some of the best MBA universities in India, each distinguished by its unique offerings and contributions to the world of business education.

1. Indian Institute of Management (IIM) – Ahmedabad

Location: Ahmedabad, Gujarat

Overview: Established in 1961, IIM Ahmedabad is a name synonymous with excellence in management education. It consistently ranks among the top business schools globally. Known for its rigorous curriculum, world-class faculty, and strong industry connections, IIM Ahmedabad is a dream destination for MBA aspirants.

2. Indian Institute of Management (IIM) – Bangalore

Location: Bangalore, Karnataka

Overview: IIM Bangalore, established in 1973, is renowned for its innovative approach to management education. It emphasizes experiential learning and offers a diverse range of elective courses. The campus, nestled in the heart of Bangalore’s tech hub, provides ample opportunities for industry exposure.

3. Indian Institute of Management (IIM) – Calcutta

Location: Kolkata, West Bengal

Overview: IIM Calcutta, founded in 1961, is the oldest IIM in India. Known for its rigorous academic curriculum and esteemed faculty, it has consistently ranked among the top MBA institutions globally. The institute also encourages entrepreneurship and boasts a vibrant startup culture.

4. XLRI – Xavier School of Management

Location: Jamshedpur, Jharkhand

Overview: XLRI, established in 1949, is one of India’s oldest B-schools. Known for its emphasis on ethics and social responsibility, it offers a range of specialized programs in addition to the flagship MBA. XLRI’s alumni network is widely regarded for its contributions to various industries.

5. Faculty of Management Studies (FMS) – University of Delhi

Location: New Delhi

Overview: FMS Delhi, established in 1954, is known for its value-driven education and affordability. It consistently ranks among the top B-schools in India and boasts a strong industry interface. The location in Delhi provides ample opportunities for industry exposure.

6. Indian School of Business (ISB)

Locations: Hyderabad, Telangana and Mohali, Punjab

Overview: Founded in 2001, ISB is a relatively young institution that has quickly risen to prominence. It offers a unique one-year MBA program and is known for its global faculty and strong industry connections. ISB’s sprawling campuses in Hyderabad and Mohali provide an excellent learning environment.

7. Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies (JBIMS)

Location: Mumbai, Maharashtra

Overview: JBIMS, established in 1965, is known for its strong alumni network and strategic location in the financial capital of India, Mumbai. It offers a diverse range of programs, including MMS, part-time courses, and executive programs.

8. SP Jain Institute of Management and Research

Location: Mumbai, Maharashtra

Overview: SPJIMR, established in 1981, is known for its innovative pedagogy and emphasis on values-driven leadership. It offers a range of programs including PGDM, PGPM, and executive courses. The institute is known for its strong industry connections and experiential learning.

9. National Institute of Industrial Engineering (NITIE)

Location: Mumbai, Maharashtra

Overview: NITIE, founded in 1963, specializes in Industrial Engineering, Operations Research, Supply Chain, and related domains. It’s known for its strong industry collaborations and offers specialized MBA programs catering to the needs of the industry.

10. Shailesh J. Mehta School of Management (SJMSOM) – IIT Bombay

Location: Mumbai, Maharashtra

Overview: SJMSOM, part of the prestigious IIT Bombay, offers a unique blend of technology and management education. It’s known for its strong faculty, research-oriented approach, and excellent industry connections.

Conclusion

Choosing the right MBA program is a critical decision that can shape your career trajectory. The institutions mentioned above represent the cream of the crop in Indian business education. It’s essential to consider factors like location, specialization, faculty, and industry connections when making your decision. Remember, the best MBA program is the one that aligns with your unique career goals and aspirations.

Unraveling the MBA Journey: A Comprehensive Guide to Mastering Your Career
Introduction

Embarking on an MBA journey is akin to setting sail on a voyage of professional transformation. This master’s degree, renowned globally, has the potential to open doors to a realm of opportunities and catapult your career to new heights. In this extensive guide, we’ll delve into every facet of the MBA experience, from understanding the various courses to acing entrance exams, and even exploring specialized domains like GSCM and Sports Management. So, fasten your seatbelts, as we set sail into the world of MBA!

Chapter 1: The Essence of an MBA Degree
What is an MBA?

The acronym “MBA” stands for Master of Business Administration. It is a coveted postgraduate degree designed to equip individuals with advanced knowledge and skills in various facets of business and management.

MBA Courses: A Diverse Spectrum

MBA programs offer a diverse range of courses catering to different specializations. These may include Finance, Marketing, Human Resources, Operations, Information Technology, and many more.

Chapter 2: Understanding MBA GSCM
Exploring MBA in GSCM

MBA in Global Supply Chain Management (GSCM) is a specialized program that focuses on optimizing the flow of materials, information, and finances as they move from supplier to manufacturer, wholesaler, retailer, and finally, to the consumer.

The Significance of GSCM

In an increasingly interconnected world, efficient supply chain management is crucial for the success of businesses. An MBA in GSCM equips professionals with the skills to navigate and excel in this complex landscape.

Chapter 3: The MBA CET: Gateway to Prestigious B-Schools
Decoding MBA CET

The MBA Common Entrance Test (CET) is a highly competitive exam conducted in India. It is the key to gaining admission to some of the most prestigious business schools in the country.

Strategies for Acing the MBA CET

Preparation for the MBA CET requires a structured approach, including a thorough understanding of the exam pattern, regular practice, and mock tests. Additionally, staying updated with current affairs and business trends is crucial.

Chapter 4: MBA Entrance Exams: Navigating the Gateway
MBA Entrance Exam Landscape

Apart from the MBA CET, there are various other entrance exams like CAT, XAT, GMAT, and MAT that open doors to esteemed B-Schools both in India and abroad. Each exam has its unique structure and requires tailored preparation.

Crafting a Winning Strategy

To succeed in MBA entrance exams, a well-rounded strategy encompassing time management, strong conceptual understanding, and consistent practice is paramount. Additionally, keeping a calm and focused mindset on the exam day is crucial.

Chapter 5: Unveiling the MBA Duration
Demystifying MBA Duration

Typically, an MBA program spans over two years. However, there are variations such as one-year accelerated programs and part-time options to accommodate different preferences and professional commitments.

Making the Most of the MBA Journey

During the MBA program, students are not only exposed to academic rigor but also gain invaluable insights through internships, industry interactions, and extracurricular activities. Networking and building relationships with peers and faculty also play a vital role.

Chapter 6: Exploring Niche Domains – MBA in Sports Management
The Rise of Sports Management

With the sports industry witnessing exponential growth, an MBA in Sports Management has gained prominence. This specialization focuses on the unique challenges and strategies involved in the business side of sports.

Career Prospects in Sports Management

Graduates with an MBA in Sports Management have a plethora of opportunities in areas like sports marketing, event management, athlete management, and sports analytics.

Chapter 7: MBA Study: A Balancing Act
Navigating the MBA Study Routine

The MBA journey demands a delicate balance between academic commitments, group projects, and personal life. Effective time management, prioritization, and a healthy lifestyle are essential for success.

The Power of Networking

Building a robust professional network during your MBA journey is invaluable. It opens doors to internships, job opportunities, and collaborations that can shape your career.

Conclusion: Embracing the MBA Transformation

The pursuit of an MBA degree is not just an academic endeavor; it’s a transformative experience that equips individuals with the skills and knowledge to excel in the dynamic world of business. Whether you’re aspiring for a traditional MBA or eyeing a specialized domain like GSCM or Sports Management, the journey is bound to be enriching and rewarding. So, embark on this voyage with zeal and determination, for the horizon is yours to conquer!